Sản phẩm/ Thiết kế sáng tạo

Nơi làm việc: TP. Thái Bình
Lương: Thảo thuận

 

Mô tả công việc: 

  • Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ.
  • Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500
  • Khi một nhà in không xác định lấy một dãy loại và xáo trộn nó để tạo thành một cuốn sách mẫu. Nó đã tồn tại không chỉ năm hình, mà còn là bước nhảy vọt vào sắp chữ điện tử
  • Về cơ bản vẫn không thay đổi. Nó được phổ biến vào những năm 1960 với việc phát hành các tờ Letraset chứa các đoạn Lorem Ipsum, và gần đây hơn với phần mềm
  • Xuất bản trên máy tính để bàn như Aldus PageMaker bao gồm các phiên bản của Lorem Ipsum.

Yêu cầu: 

  • Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ.
  • Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500
  • Khi một nhà in không xác định lấy một dãy loại và xáo trộn nó để tạo thành một cuốn sách mẫu. Nó đã tồn tại không chỉ năm hình, mà còn là bước nhảy vọt vào sắp chữ điện tử
  • Về cơ bản vẫn không thay đổi. Nó được phổ biến vào những năm 1960 với việc phát hành các tờ Letraset chứa các đoạn Lorem Ipsum, và gần đây hơn với phần mềm
  • Xuất bản trên máy tính để bàn như Aldus PageMaker bao gồm các phiên bản của Lorem Ipsum.

 

Đăng ký nhận email

lời khuyên
dành cho ứng viên

Môi trường làm việc tuyệt vời

Cơ sở vật chất hiện đại
Lãnh đạo tâm lý, nhiều kinh nghiệm

Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến rõ ràng

Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, minh bạch

Văn hóa doanh nghiệp lành mạnh

Phúc lợi

Lương thưởng phù hợp với năng lực của nhân viên

Các khoản thưởng định kỳ theo doanh số

Du lịch hàng năm, nâng cao tình đoàn kết

Chế độ BHYT, BHXH theo đúng chế độ của nhà nước